Μέχρι 31 Δεκεμβρίου η έκδοση και ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ (πάσο)

Ξεκίνησε την 15η Ιουλίου και θα διαρκέσει έως την 31η  Δεκεμβρίου 2019 η έκδοση και ανανέωση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ (πάσο) για το έτος 2019.

Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το έτος 2019 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2020) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.

Η ανανέωση των παλαιών και η έκδοση των νέων δελτίων θα γίνεται από τα ΚΕΠ του τόπου κατοικίας των δικαιούχων.

Δικαιολογητικά έκδοσης νέας κάρτας:

1. Αίτηση στα ΚΕΠ

2. Γνωμάτευση γιατρού με 67% αναπηρία

3. Αστυνομική ταυτότητα

4. Εκκαθαριστικό εφορίας για το φορολογικό έτος 2018

5. Για νέα κάρτα θέλει και 2 φωτογραφίες

Δικαιούχοι είναι επίσης όσοι είναι τυφλοί και οι συνοδοί τους.

Οι δικαιούχοι αποκτούν δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τις αστικές συγκοινωνίες του νομού και έκπτωση 50% με τις υπεραστικές συγκοινωνίες.