Με 7 εκατομμύρια αποθεματικό έκλεισε το 2018 ο δήμος Αλεξάνδρειας

Τον απολογισμό και τον ισολογισμό της χρήσης του 2018 συζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας. Στον απολογισμό, τα έσοδα είναι 19,925 εκ. ευρώ, τα έξοδα 12,699 εκ. ευρώ και το αποθεματικό 7,226 εκ. ευρώ. Αναφορικά με τον ισολογισμό, το ενεργητικό είναι 77 εκ ευρώ. 

“Ο δήμος πληρώνει από τα τελευταία χρόνια αυξημένους φόρους. Αν δεν υπήρχε αυτό το ύψος των φόρων, το αποθεματικό του δήμου θα έφτανε σήμερα τα 9,5 εκ. ευρώ” σχολίασε ο δήμαρχος αι συμπλήρωσε: “Ο δήμος χωρίς αυξήσεις στους δημότες, στέκεται επάξια και παράλληλα ενισχύει τις κοινωνικές δομές αλλά και τον τομέα του πολιτισμού”.

Κριτική άσκησε ο κ. Κιρκιλιανίδης, πρώην μέλος της διοίκησης Γκυρίνη, σήμερα εκλογμένος με το ψηφοδέλτιο Ναλμπάντη. “Ο ρόλος της διοίκησης ήταν διχειριστικός. Δεν πλήρωσε κανένα έργο και έδειξε αδυναμία είσπραξης στα τέλη άρδευσης”.