Η Όλγα Μοσχοπούλου νέα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας

Το πρωί της Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας για την εκλογική του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Νέα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εκλέχθηκε η Όλγα Μοσχοπούλου, αντιπρόεδρος ο Γιάννης Κιρκιλιαννίδης και γραμματέας ο Γιώργος Μαντζώλας.

Μέλη της οικονομικής επιτροπής εκλέχτηκαν οι Μοσχοπούλου, Τόκας, Κιρκιλιανίδης,Παπαδόπουλος Αποστόλης, Τζιλόπουλος και Χαλκίδης. Αναπληρωματικά μέλη θα είναι οι Σταυρής, Παντοπουλος,Ρεσινιώτης.

Πηγή: https://www.alexandreia-gidas.gr