Ποιοι προσλαμβάνονται στον δήμο Αλεξάνδρειας με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Ανακοινώθηκαν από τον δήμο Αλεξάνδρειας τα ονόματα των εργαζομένων που προσλαμβάνονται με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. Αναλυτικά:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ-ΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗ-ΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗ-ΣΗ

1

ΚΙΤΣΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΟΔΥΣΣΕΥΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

2

ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

3

ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

4

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

5

ΜΠΑΛΙΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙ-ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

6

ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΒΕΝΙΑΜΙΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

7

ΙΟΦΚΟΣ ΤΑΤΙΑΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙ-ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

8

ΠΟΡΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-ΝΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗ-ΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟ-ΡΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

9

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10

ΛΑΖΟΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙ-ΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-ΚΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11

ΣΙΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟ-ΡΙΚΗΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ

12

ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΚΕΔΑ

13

ΖΕΠΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ-ΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

14

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

15

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

16

ΚΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

17

ΠΛΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟ-ΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑ-ΦΙΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

18

ΜΑΥΡΟΔΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΝΑΚΗΣ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΚΕΔΑ

19

ΤΟΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ-ΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

20

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ-ΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

21

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

22

ΚΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩ-ΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

23

ΜΟΥΣΕΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙ-ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

24

ΚΑΤΑΦΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗ-ΚΟΝΟΜΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

25

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

26

ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩ-ΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

27

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙ-ΚΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-ΚΗΣ

28

ΤΑΜΑΜΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΣ

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕ-ΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΟΠΑΚΟΜ

29

ΠΕΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΠΕΤΡΟΣ

ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΚΕΔΑ

30

ΚΕΣΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ-ΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

31

ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΝΤΕΒΙΣ

ΕΝΤΙΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

32

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

33

ΤΖΕΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

34

ΦΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΘΩΜΑΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟ-ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

35

ΤΕΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

36

ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΘΩΜΑΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ

37

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-ΝΟΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕ-ΧΝΙΤΩΝ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

38

ΑΒΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΑΣ

ΑΠΟ 13/06/2019 ΕΩΣ 12/02/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ-ΤΑΣ