Ο Λαογραφικός Σύλλογος Ντόπιων Μακροχωρίου σε Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού στο Σούλι Πάτρας

Ο Λαογραφικός Σύλλογος Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων συμμετείχε στο 24ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σούλι Πατρών, στην Πάτρα, στις 28 Ιουλίου.

Εκεί χόρεψαν χορούς της περιοχής του Ρουμλουκιού, αναδεικνύοντας και αναπαριστώντας το έθιμο των Χριστουγέννων ‘Ρουγκάτσια’ αλλά και γενικότερα τα Ρουμλουκιώτικα γλέντια και τραγούδια.