Μαυρογιώργος: "Διευθετήθηκε το θέμα με την πληρωμή του επικουρικού προσωπικού"

Από τον διοικητή του Νοσοκομείου Τάκη Μαυρογιώργο έγινε γνωστό ότι το θέμα που ανέκυψε για την κάλυψη της μισθοδοσίας μέρους επικουρικού προσωπικού πλην Ιατρών στο Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδας Βέροιας, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ήδη διευθετήθηκε με πρωτοβουλία του απερχόμενου Διοικητή της 3ηςΥ.Π.Ε κ. Γεωργίου Κίρκου και του Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Δημήτριου Μαυρογιώργου, σε κοινή συνάντηση τους στο Γ.Ν. Βέροιας,

Για την τακτοποίηση του θέματος κλήθηκαν και ενημερώθηκαν σχετικά οι εργαζόμενοι και το Σωματείο Εργαζομένων.