Τι είναι ο Ειδικός Παιδαγωγός;

Συχνά χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος όρος, όμως ποια είναι η πραγματική ασχολία του Ειδικού Παιδαγωγού; Είναι υπεύθυνος μόνο για τη σχολική μελέτη ή για κάτι βαθύτερο;

 

Ο Ειδικός Παιδαγωγός είναι ο «διαμεσολαβητής» ανάμεσα στο παιδί και τη μάθηση του, ανάμεσα στους γονείς και τις προσδοκίες τους απέναντι στο σχολικό σύστημα και τους φορείς αυτού, ανάμεσα στο παιδί και την ίδια του την οικογένεια. Ο ρόλος του είναι παιδαγωγικός, συμβουλευτικός και υποστηρικτικός. Η επιστημονική κατάρτιση του Ειδικού Παιδαγωγού βασίζεται στη διδασκαλία μέσω εναλλακτικών τρόπων μάθησης. Έτσι, μπορεί να διδάξει τα σχολικά μαθήματα, όπως π.χ. ανάγνωση, τα μαθηματικά, γραπτή έκφραση κ.ά. αλλά παράλληλα ασχολείται με τη συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών και τη βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολείου και της κοινωνίας. Στην ουσία, ο Ειδικός Παιδαγωγός προσφέρει στο παιδί τον τρόπο να μαθαίνει. Αυτός ο τρόπος δεν είναι ίδιος για όλα τα παιδιά!

 Η οικογένεια μπορεί να απευθυνθεί στον ειδικό παιδαγωγό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδιαιτερότητες στη σχολική μάθηση, στην αυτονομία και στη συμπεριφορά του παιδιού.

Δεν ξεχνάμε… το κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει τις δικές του ικανότητες!

ΛΟΓΟμαγεία – Ανθούλα Μπρούβαλη
Κέντρο Ειδικών Θεραπειών
Ερμού 47, Κοπανός
Τηλ. 23320 43616