Προκήρυξη κενών θέσεων σε τάξεις του Μουσικού Σχολείου Βέροιας

Από το Μουσική Σχολείο Βέροιας προκηρύχθηκαν οι κενές θέσεις στις τάξεις του σχολείου. Προκήρυξη κενών θέσεων σε τάξεις του Μουσικού Σχολείου Βέροιας. Ημερομηνία εξετάσεων ορίστηκε η Παρασκευή 20-09-2019 και ώρα 08:30.

Οι θέσεις που είναι κενές:

2 θέσεις για την Γ Λυκείου
3 θέσεις για την Β Λυκείου
3 θέσεις για την Α Λυκείου
5 θέσεις για την Γ γυμνασίου