Συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς και γονείς με θέμα τις διαπροσωπικές σχέσεις στην οικογένεια

Την Πέμπτη 25 Ιουλίου ο Β' Βρεφονηπιακός Σταθμός Βέροιας (Εργοχώρι) σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας πραγματοποίησε, με επιτυχία, ενημέρωση με θέμα: "Διαπροσωπικές σχέσεις στην οικογένεια - Ο ρόλος του Συμβουλευτικού Κέντρου".

Οι συμμετέχοντες γονείς και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου αλλά και με ένα πλήθος ψυχολογικών και νομικών θεμάτων, άμεσα συνδεδεμένων με την οικογένεια και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σ’ αυτή. Οι δεσμοί των συντρόφων/συζύγων, η αλληλεπίδραση με τα παιδιά και η ανάπτυξη συμπεριφορών μέσα στην οικογένεια, που άλλοτε εξελίσσονται ως κακοποιητικές και άλλοτε όχι, αποτέλεσαν τα σημαντικότερα θέματα της συζήτησης και διάδρασης με τους παρευρισκόμενους.

Η εν λόγω δράση/Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το ΣΚ Βέροιας είναι δίπλα σε κάθε γυναίκα, προσφέροντας της ολοκληρωμένη Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη, Εργασιακή Συμβουλευτική αλλά και υπηρεσίες Νομικής Συμβουλευτικής και πληροφόρησης, με σκοπό τη διαχείριση και αντιμετώπιση του εκάστοτε αιτήματος/προβλήματος.