Απόστρατοι: Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων παραθερισμού για το ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς

Από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς ανακοινώθηκε ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων παραθερισμού για το ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς στα Γραφεία του Παραρτήματος, στην Επιτροπή που έχει ορισθεί, τις εργάσιμες ημέρες από 11.00 έως 13.30ω, έως 13 Μαρ 2020ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ.

Η Αίτηση υποβάλλεται:

  • Προσωπικά από κάθε δικαιούχο ή
  • Από αντιπρόσωπο με εξουσιοδότηση του δικαιούχου ή
  • Ταχυδρομικά ή με e-mail, Viber, Messenger ή άλλο διαθέσιμο μέσο, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΜΕΧΡΙ την 13.30ω της 13ης Μαρτίου 2020, με ευθύνη του αποστολέα.
  • Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο αποστολέας να είναι διαθέσιμος για τυχόν διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις που θα απαιτηθούν κατά την εξέταση των δικαιολογητικών.

Έντυπα διατίθενται στην Ιστοσελίδα μας (tab KAAY) και επί τόπου στα Γραφεία.   

Το Παράρτημα, σύμφωνα με το Ν. 4250/2014, θα προβεί σε τυχαίο έλεγχο ποσοστού των υποβληθησομένων δικαιολογητικών.