Το ΚΕΜΑΕΔ ζητά Κοινωνική Λειτουργό

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων του Δήμου Βέροιας ζητά Κοινωνική Λειτουργό προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του.