Συνεχίζεται η σειρά των ομιλιών «Αστέρια και Άνθρωποι στη Νέα Χιλιετία»

Συνεχίζεται για 20η χρονιά η σειρά των ομιλιών «Αστέρια και Άνθρωποι στη Νέα Χιλιετία», που διοργανώνει το Παράρτημα Νάουσας της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου. Το ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Πολυχώρου Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ –ΒΕΤΛΑΝΣ, ο Διδάκτωρ Φυσικής του Α.Π.Θ. Ευάγγελος Χωροπανίτης θα μιλήσει με θέμα: ΡΑΔΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ραδιοαστρονομία είναι ο κλάδος της αστρονομίας που μελετά τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από τα ουράνια σώματα. Στα ενενήντα περίπου χρόνια της ιστορίας της, η ραδιοαστρονομία έχει συμβάλει τα μέγιστα στην πρόοδο της ανθρώπινης γνώσης για το σύμπαν, καθώς οι ανακαλύψεις της συμπληρώνουν τα ευρήματα της οπτικής αστρονομίας. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, χωρίς τη συμβολή της ραδιοαστρονομίας πλήθος αστρονομικών σωμάτων και φαινομένων θα ήταν εντελώς άγνωστα. Η παρουσίαση περιλαμβάνει τις αρχές, τις μεθόδους και τα όργανα που χρησιμοποιεί η ραδιοαστρονομία, τα ραδιοτηλεσκόπια. Τα πρώτα βήματά της πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακολουθήθηκαν από πλήθος σημαντικών και απροσδόκητων ανακαλύψεων, όπως ενδεικτικά τα πάλσαρ, οι ραδιογαλαξίες και τα κβάζαρ, η κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου, η σκοτεινή ύλη, η ανίχνευση απλών οργανικών μορίων στα μεσοαστρικά νέφη και πρόσφατα, η απεικόνιση της μελανής οπής στο κέντρο του μεγάλου ελλειπτικού γαλαξία του αστερισμού της Παρθένου.