Νάουσα: Ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για το πρόγραμμα Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων

Tο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας θα συμμετέχει σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία "ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΖΩH".

Ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους πολίτες του Δήμου (γυναίκες/άνδρες), ηλικίας 60 ετών και άνω, που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό το οποίο είναι πρόγραμμα επιδοτούμενο με θέμα «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων». Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 ετών και εντελώς δωρεάν για αυτούς που θα ενταχθούν. Αιτήσεις υποβάλλονται έως 28 Φεβρουαρίου και όσες/ όσοι ενδιαφέρονται για να λάβουν την υπηρεσία μπορούν να ενημερωθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος (http://www.clickzois.gr) ή να αναζητήσουν πληροφορίες στα ΚΑΠΗ του Δήμου Νάουσας , στη Βοήθεια στο Σπίτι, στο ΚΗΦΗ και από τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου μας.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την 24ωρη παρακολούθηση των ηλικιωμένων μέσω ειδικών συσκευών (συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης με ανίχνευση πτώσης & κουμπί πανικού, συσκευές παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης εκτός σπιτιού) οι οποίες δίνονται και εγκαθίστανται στον ηλικιωμένο. Είναι μια κοινωνική υπηρεσία τηλεφροντίδας που στοχεύει στην υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης στο σπίτι τους, ατόμων που κινδυνεύουν λόγω ηλικίας, προβλημάτων υγείας ή κοινωνικής απομόνωσης, προσφέροντας εξατομικευμένη προσοχή που μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες ασφαλείας, να μειώσει το αίσθημα της μοναξιάς στην καθημερινή ζωή, να ενισχύσει την ανεξαρτησία, να ανιχνεύσει και να αποτρέψει επικίνδυνες

Πρωταρχική μας φροντίδα είναι οι πολίτες του Δήμου μας , ιδιαίτερα οι πιο αδύναμοι όπως οι ηλικιωμένοι.