Ολιγόωρη διακοπή νερού στο Βρυσάκι

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε ότι σήμερα στις 19/02/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα : από 09:00 π.μ έως και 13:00 μ.μ , θα γίνει διακοπή νερού στη Τοπική Κοινότητα Βρυσακίου λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης.