Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων στρατιωτικών

Η Ι Μεραρχία Πεζικού ανακοίνωσε ότι, στις 22 Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα Σάββατο και ώρα 11:00, θα τελέσει στο Στρατιωτικό Κοιµητήριο Βέροιας, (εντός του Πολιτικού Νεκροταφείου), ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των υπέρ πατρίδος πεσόντων. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για το κοινό, ώστε να τιµήσει τη µνήµη των νεκρών, µε την παρουσία του.