Προήχθη στον βαθμό του Πυράρχου ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ημαθίας Νίκος Παλαμούτης

Χθες, Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, συνεδρίασαν  τόσο το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο, όσο και το Ανώτερο Συμβούλιο, καθώς και το Συμβούλιο Μεταθέσεων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο βαθμό του Πυράρχου προήχθη κατά τις Τακτικές Κρίσεις Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ημαθίας Αντιπύραρχος Νικόλαος Παλαμούτης.