Διακοπή νερού το Σάββατο στη Δημοτική Κοινότητα Κορυφής

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι στις 01/02/2020 ημέρα Σάββατο και ώρα: από 08:00 π.μ. έως και 11:00 π.μ., θα γίνει διακοπή νερού στη Δημοτική Κοινότητα Κορυφής λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης.