Ο Έρασμος ευχαριστεί

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί εγκάρδια το εστιατόριο «ΜΕΝΟΥ» για την πλουσιοπάροχη προσφορά του απέναντι στη δομή μας, στο πλαίσιο κάλυψης καθημερινών διατροφικών αναγκών του ξενώνα φιλοξενίας.Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά από τον επιχειρηματικό κόσμο προς τον «Έρασμο» συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων συνανθρώπων μας, αλλά και στην ενίσχυση του εταιρικού κύρους και του κοινωνικού προφίλ των χορηγών στην τοπική μας κοινωνία και αγορά.