Διακοπή νερού σε Επισκοπή και Καλοχώρι

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακoίνωσε ότι σήμερα στις 31/01/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα: από 08:30 π.μ έως και 13:00 μ.μ, θα γίνει διακοπή νερού στις Τ.Κ Επισκοπής και Καλοχωρίου, λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης.