Γενική συνέλευση και εκλογές του Συλλόγου "Φίλοι του Ποταμού Τριποτάμου Βέροιας"

Την Πέμπτη στις 13/02/2020 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές του Συλλόγου "Φίλοι του Ποταμού Τριποτάμου Βέροιας".

Η συμμετοχή σας στη συνέλευση αλλά και η εκδήλωση υποψηφιότητας για το Δ.Σ. του συλλόγου είναι επιθυμητή και αναγκαία για τη συνέχιση του έργου του συλλόγου μας.