Διακοπή νερού στην τοπική κοινότητα Αράχου

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε ότι σήμερα στις 28/01/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα: από 09:00 π.μ έως και 13:00 μ.μ, θα γίνει διακοπή νερού στη Τοπική Κοινότητα Αράχου λόγω αποκατάστασης βλάβης αγωγού ύδρευσης από τα τεχνικά συνεργεία της επιχείρησης.