Γενική συνέλευση στον Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Ημαθίας

Τακτική ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., ο Σύνδεσμος Πολιτικών Συνταξιούχων Ημαθίας, στο Γραφείο του Συνδέσμου (Πάροδος Βερμίου 3 Βέροια) με θέματα:

  • Εκλογή Προεδρείου.
  • Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. έτους 2019 και αναφορά σε θέματα που

απασχολούν την τάξη των συνταξιούχων.

  • Οικονομικός απολογισμός έτους 2019
  • Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής.
  • Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020.
  • Κριτική επί των πεπραγμένων, προτάσεις μελών, ερωτήσεις, διευκρινίσεις.
  • Έγκριση ή μη απολογισμού 2019, προϋπολογισμού 2020 και πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2019.
  • Δευτερολογία Προέδρου, ανακοινώσεις.

Εάν για διάφορους λόγους δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.