Ετήσιος απολογισμός δράσεων του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων "Πρόσβαση"

Το Κέντρο Πρόληψης ΠΡΟΣΒΑΣΗ ολοκλήρωσε ακόμη μία χρονιά πλούσιων δράσεων στην σχολική και ευρύτερη κοινότητα. Απευθυνόμενο σταθερά καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμιακών ομάδων (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης, ειδικές επαγγελματικές ομάδες, συμβουλευτική σε πολίτες προσερχόμενους στο Κέντρο) προσπαθεί να ενισχύσει την κοινότητα ως προς την πρόληψη των εξαρτήσεων και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας ευρύτερα.

Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν :

• ομάδες, βιωματικά εργαστήρια και ομιλίες στις οποίες συμμετείχαν 655 γονείς

• εκπαιδεύσεις σε προγράμματα πρόληψης , συναντήσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις οποίες συμμετείχαν 450 εκπαιδευτικοί Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης

• βιωματικά εργαστήρια και ενημερώσεις σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στα οποία συμμετείχαν 870 μαθητές Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης και 2440 μαθητές Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Blog της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ https://prosvasimathia.wordpress.com και στην σελίδα της το Facebook.