970x250 symptoms

Ηλεκτρολογικό υλικό και η εγκατάσταση του σε σπίτι - Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζω

Ο νόμος απαιτεί όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε ένα σπίτι να κατασκευάζονται με πιστοποιημένα ηλεκτρολογικά υλικά και να εφαρμόζονται από διπλωματούχους ηλεκτρολόγους. Αν κάνετε ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο νέο σας σπίτι στην Παλλήνη αλλά δεν γνωρίζετε το αντικείμενο, πως θα είστε σίγουροι πως ο ηλεκτρολόγος που έχει αναλάβει το έργο σας θα κάνει μια ορθή εγκατάσταση με ασφαλή και πιστοποιημένα υλικά;

Παρακάτω θα διαβάσετε τους βασικούς κανόνες μιας ηλεκτρολογικής εγκαταστάσης καθώς και το ηλεκτρολογικό υλικό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Μία πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση κατοικίας περιλαμβάνει τα καλώδια διανομής καθώς και τους πριζοδιακόπτες της κατοικίας. Το Α και το Ω στο σχεδιασμό της, είναι να προβλεφθούν από την αρχή όλες οι γραμμές της βασικής εγκατάστασης, τόσο των ισχυρών ρευμάτων, που αφορούν στο φωτισμό, για την κουζίνα μαγειρέματος κ.τ.λ. όσο και των ασθενών ρευμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται αυτές των κεραιών τηλεόρασης, των κουδουνιών, των θυροτηλεφώνων και των θερμοστατών, που καμιά φορά «ξεχνιούνται». Τα καλώδια περιβάλλονται πάντα από, μονωτικά υλικά, που τα προστατεύουν και τα οποία τοποθετούνται κατά ομάδες σε ειδικούς σωλήνες, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε γενικές γραμμές, όλα τα καλώδια που χρησιμοποιούνται πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε εύκαμπτους σωλήνες, προστασίας, κατασκευασμένους συνήθως από PVC, που παρέχουν ηλεκτροµονωτικότητα και εξαιρετική μηχανική αντοχή. Τοποθετούνται πάντα εντοιχισμένα και ορατά, µόνο αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Την εγκατάσταση καλωδίων ολοκληρώνουν τα ειδικά κουτιά διακλάδωσης που πρέπει, να συνοδεύονται από πολυετείς εγγυήσεις. Ο κεντρικός έλεγχος του ηλεκτρικού κυκλώματος της κατοικίας, επιτυγχάνεται µέσω των πινάκων διανομής, που συγκεντρώνουν τη "δύναμη" ηλεκτρικής ενέργειας του σπιτιού, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν χωνευτοί ή επιτοίχιοι µε ή χωρίς πόρτα. Με μία έως µε τέσσερις σειρές, πρέπει να διαθέτουν ειδική μόνωση , τόσο στο διπλό τοίχωμα όσο και στις βάσεις στήριξης των οργάνων που τοποθετούνται μέσα σε αυτόν. Οι τελευταίες, πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένες και να διακρίνονται για το σταθερότητα και την μηχανική αντοχή τους. Πρόσθετη ασφάλεια στον πίνακα, παρέχει ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης. Οι παλιότερου τύπου ασφάλειες τήξης (βιδωτές και µαχαιρωτές), έχουν αντικατασταθεί από τις αυτόματες (γνωστές και ως μικροαυτόµατες). Οι βασικές ασφάλειες είναι πιο αυτόματες και διακρίνονται σε κατηγορίες, ανάλογα µε το ονομαστικό ρεύμα από 40 μέχρι 125 Α για εγκαταστάσεις σε δίκτυα 250/440V. Για την προστασία των µικροαυτόµατων ασφαλειών από βλάβες, τοποθετούνται συντηκτικές ασφάλειες µε ονομαστικό ρεύμα µέχρι 100Α, σαν εφεδρικό μέσο προστασίας (back up,  απ΄ όπου παίρνουν και το όνομα τους) σε μεγάλα ρεύματα βραχυκυκλωμάτων.

ΕΙΔΗ ΑΓΩΓΩΝ Ε.Η.Ε
Εκτός από τους γυμνούς και τους μονωμένους αγωγούς, που περιβάλλονται από ειδική μονωτική επικάλυψη, διακρίνουμε τους μονόκλωνους, που αποτελούνται από ένα σύρμα και τους πολύκλωνους αγωγούς, που αποτελούνται από περισσότερα. Αν δύο ή περισσότεροι µονωμένοι αγωγοί ενωθούν μέσα σε ένα περίβλημα, τότε μιλάμε για καλώδιο.

ΑΓΩΓΟΙ NYA
Κατασκευασμένοι από µονόκλωνο ή πολύκλωνο χάλκινο σύρμα µονωμένο µε PVC, χρησιμοποιούνται για χωνευτές και ορατές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα µε τα πρότυπα του ΕΛ.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης), που ακολουθεί τη Διεθνή Τυποποίηση, τα καλώδια V.D.E τυποποίησης Γερμανίας προσαρμόζονται, µε αποτέλεσμα να ισχύει νεότερη ονομασία, γνωστή ως «τυποποίηση ΕΛ.Ο.Τ.: Έτσι, ο τύπος HO7V-K αντικαθιστά το γνωστό NYAF και HO7V-U, τον προγενέστερο τύπο NYA(re) Κ.Ο.Κ.

ΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΩΝ Ε.Η.Ε

Πλαστικοί
Θεωρούνται οι πιο εύχρηστοι και υπάρχουν σε δύο τύπους, σε σπιράλ, που διατίθεται σε κουλούρες των 50 µ. και σε ευθύ, που διατίθεται σε   κοµµάτια μήκους 3 µ..

ΜΟΝΩΤΙΚ0Ι
Εύκαμπτοι, χρησιμοποιούνται για το πέρασα γραμμών  μέσα από τοίχους ή για εντοιχισμό σωληνώσεων στο μπετόν.

ΧΑΛΥΒΔ0ΣΩΛΗΝΕΣ
Πλεονέκτημα τους η μεγάλα μηχανική αντοχή που παρέχουν. Δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε χωνευτές εγκαταστάσεις πολύ υγρών χώρων, αν και παρέχουν τη βασική προστασία κατά της υγρασίας. Διαθέτουν ραφή, και υπάρχουν τόσο σε σπιράλ όσο και σε ευθεία  κομμάτια.

Σημαντικοί κανόνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

1. Ο έλεγχος της πιστοποίησης του ηλεκτρολογικού υλικού είναι απαραίτητος, και κάθε στοιχείο του οφείλει να αναγράφει τα ανάλογα σήματα. Το σύνολο του υλικού εισαγωγής που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, τυποποιείται σύμφωνα µε κανονισμούς που ισχύουν παγκοσμίως, όπως ο διεθνής IEC, οι γερμανικοί DIN και VDE, οι αγγλικοί BS και IEE, οι ιταλικά CEI και οι αμερικανικοί UL. Στην αγορά, η πλειοψηφία των αγωγών που κυκλοφορούν ακολουθούν το γερμανικό κανονισμό, που ακολουθείται
μαζί με τον ελληνικό.

2. Κατά τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών αποπεράτωσης, οι σωλήνες που περικλείουν τους αγωγούς πρέπει να ενσωματώνονται μέσα στο μπετόν του σκελετού. Αν υπάρχουν πλάκες εμφανούς μπετόν, τοποθετούνται μεταξύ πλάκας και δαπέδου (απαιτείται διάτρηση για τη διέλευση τους στην από κάτω πλευρά).

3. Δεν υπάρχει περιορισμός στη φορά τοποθέτησης των αγωγών. Όλες οι γραμμές και οι αγωγοί ρεύματος μπορούν να τοποθετηθούν τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφα. Πάντως, οι οριζόντιοι αγωγοί είναι προτιμότεροι, όταν οι αποστάσεις μέχρι τα σημεία διανομής είναι μικρότερες από το ύψος των ορόφων.

4. Οι ασφάλειες τοποθετούνται: στην αρχή κάθε ηλεκτρικής γραμμής, σε κεντρικές διακλαδώσεις, σε διακλαδώσεις αγωγών µε μικρότερη διατομή, και σε διακλαδώσεις που έχουν διακόπτες. Οι ασφάλειες απαγορεύεται να τοποθετηθούν σε αγωγούς γείωσης, σε αγωγούς επιστροφής (ουδέτερος) και σε διακλαδώσεις εναέριων αγωγών και υπόγειων καλωδίων.

5. Απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης αλλά και την απόλυτη ασφάλεια των χρηστών είναι η εφαρμογή - σύμφωνα µε τους Κανονισμούς-γείωσης προστασίας. Μπορεί να γίνει είτε µε ουδετέρωση, είτε να είναι άμεση . Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή και να πραγματοποιηθεί μέτρηση, για να διαπιστωθεί η αντίσταση της γείωσης, πριν η εγκατάσταση λειτουργήσει υπό τάση.