Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας - Τι θα συζητήσει

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 14η του μηνός Απριλίου 2020, ημέρα Μεγ. Τρίτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα

1

Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος του Δήμου Νάουσας στο ΥΠΑΑΤ για παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση που βρίσκονται εντός χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Νάουσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Θέμα

2

Έγκριση ή μη εκποίησης 10 στρεμμάτων από το κληροτεμάχιο 1063 που βρίσκεται εντός των

ορίων της ΤΚ Χαρίεσσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Θέμα

3

Καταρχήν έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης  με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  του αγροτεμαχίου 1170 της Τοπικής Κοινότητας Στενημάχου (περιοχή παλιά αμπέλια)  έκτασης 13.821 τ.μ. για  εικοσιπέντε  (25) έτη ,  του Δήμου Νάουσας , για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Θέμα

4

Τροποποίηση του κανονισμού άρδευσης ο οποίος ψηφίστηκε και εγκρίθηκε με την υπ. Αρ. 254/2015 με ΑΔΑ 672ΩΚ0-6Φ1 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την διάρκεια άρδευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Θέμα

5

Αποδοχή Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Θέμα

6

Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

7

Σύναψη χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Νάουσας και ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας

Εισηγητής: Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας.

Θέμα

8

Πρόταση Εφαρμογής Εκπαιδευτικού Προγράμματος «2ο Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Νάουσας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού.

Θέμα

9

Έγκριση ή μη του με αρ. 1/2020 Πρακτικού (6ο Πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής της από 20-7-2016 Προγραμματικής Σύμβασης για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

Θέμα

10

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα

11

Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 16β του Δημοτικού Δάσους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα

12

Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 17α του Δημοτικού Δάσους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα

13

Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 18β του Δημοτικού Δάσους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.