novart

tsakiridis

meimaridis

brouvali

proteas

Ποια έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ημαθία

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υλοποιεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σειρά σημαντικών έργων προστασίας και ανάδειξης σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, συμπεριλαμβανομένων και ψηφιακών, καθώς και έργα στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των είκοσι οκτώ (28) έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανέρχεται σε 32.112.973€ και είναι σημαντικό να τονιστεί ότι υλοποιούνται από το ΥΠ.ΠΟ.Α. σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς η χρηματοδότησή τους εξασφαλίζεται από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα έργα αυτά αποτελούν ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων που αναδεικνύει το δυναμικό και την πολιτισμική ποικιλομορφία της Κεντρικής Μακεδονίας πολλαπλώς.

Συγκεκριμένα στην Ημαθία βρίσκονται σε εξέλιξη τα ακόλουθα έργα:

Ανάπλαση - ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών - Φάση Γ΄

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 1.185.820€ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας. Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του έργου που είχε ξεκινήσει στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες που υπολείπονται για την ανάπλαση και την ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών, στη Γ΄ Φάση του συγκεκριμένου αναστηλωτικού προγράμματος.

Η ουσιαστική εγκατάλειψη του μνημείου, από την αποκάλυψή του που ξεκίνησε τον 19ο αι. για να ολοκληρωθεί στην δεκαετία του 1970, είχε πολύ δυσάρεστες συνέπειες, οι οποίες ωστόσο, χάρη στη σχετικά ικανοποιητική διατήρηση σημαντικού τμήματός του, μπορούν ακόμη να αναταχθούν σε σημαντικό βαθμό, ενώ η συστηματική συντήρηση και ανάταξη των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών μπορεί να επαναφέρει κάτι από την παλιά του αίγλη, χαρίζοντας στην Μακεδονία τον "Παρθενώνα" της και στους σύγχρονους επισκέπτες μια εικόνα μεγαλοπρέπειας και ομορφιάς που ολοκληρώνει εκείνη των λαμπρών θησαυρών των βασιλικών τάφων.

Με την ολοκλήρωση της πράξης ολοκληρώνεται η Γ΄ Φάση στερέωσης, συντήρησης και ανάταξης – ανάδειξης ολόκληρης της δυτικής, νότιας και νοτιοανατολικής πτέρυγας του κεντρικού κτηρίου του Ανακτόρου των Αιγών και το μνημείο μπορεί να αποδοθεί ως επισκέψιμο σε κοινό και ερευνητές.

Στερέωση, συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών, Φάση Δ1

Το έργο «Στερέωση, συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών, φάση Δ.1» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με προϋπολογισμό 10.000.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Με έκταση 12,5 στρεμμάτων το ανάκτορο του Φιλίππου Β΄ στις Αιγές στη Βασιλική Μητρόπολη, την πρώτη πόλη των Μακεδόνων, είναι όχι μόνον το μεγαλύτερο, αλλά, μαζί με τον Παρθενώνα, και το σημαντικότερο κτήριο της κλασικής Ελλάδας. Μολονότι μετά την καταστροφή του από τους Ρωμαίους το 168 π.Χ. λιθολογήθηκε και καταλεηλατήθηκε για να χτιστούν πολλά από τα νεώτερα κτήρια της περιοχής, τα εντυπωσιακά ερείπια του δεσπόζουν ακόμη με την παρουσία τους στους λόφους στα νότια της αρχαίας πόλης και της αχανούς βασιλικής νεκρόπολης των Αιγών. Το μνημείο αυτό που αποτελούσε μια πολεοδομική και ιδεολογική ενότητα με το γειτονικό του θέατρο, τον τόπο όπου στο απόγειο της δόξας του το 336 π.Χ., δολοφονήθηκε ο Φίλιππος Β΄ είναι ο χώρος στον οποίο ανακηρύχθηκε βασιλιάς ο Μέγας Αλέξανδρος και επίσης είναι όχι μόνο το καλύτερα σωσμένο αλλά και το παλαιότερο γνωστό ελληνικό ανάκτορο των ιστορικών χρόνων, αρχέτυπο των χαμένων σήμερα ανακτόρων που χτίστηκαν στα μεγάλα κέντρα της ελληνιστικής οικουμένης (Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Σελεύκεια, Πέργαμο κ.λπ.), αλλά και στην Ρώμη. Έργο ενός από τους μεγαλοφυέστερους αρχιτέκτονες της αρχαιότητας, αληθινό μνημείο μεγαλοπρέπειας, λειτουργικότητας και μαθηματικής καθαρότητας, που μέσα από την απόλυτη συνέπεια της γεωμετρίας του συνοψίζει την πεμπτουσία του ευ ζην, υλοποιώντας το πρότυπο του δεσπόζοντος κέντρου από όπου εκπορεύεται κάθε εξουσία, το ανάκτορο των Αιγών, με τις απολύτως πρωτοποριακές επιλύσεις του, είναι ένα μνημείο - σταθμός στην εξέλιξη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής.

Η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου των Αιγών, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενταγμένο, από το 1996, στο σχετικό Κατάλογο της UNESCO, έχει ως στόχο:

Τη συντήρηση και προστασία του ίδιου του μοναδικού και εξαιρετικά σημαντικού αυτού μνημείου.
Την οργάνωση του χώρου και του περιβάλλοντός του, ώστε αυτό να γίνει προσιτό και κατανοητό από το ευρύ κοινό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Τη γνωστοποίηση της ύπαρξης και της σημασίας του ανακτόρου των Αιγών με ποικίλες δράσεις πληροφόρησης και, κυρίως, με την παραγωγή και διάδοση ελκυστικού ενημερωτικού υλικού, συμβατικού και ηλεκτρονικού, που θα απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες επισκεπτών.
Την αύξηση της επισκεψιμότητας και των εσόδων του χώρου.
Την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής σε πλαίσιο αειφορίας με την εντατικοποίηση των συναφών με την αυξανόμενη τουριστική κίνηση παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Την απόδοση των κατάλληλων για το σκοπό αυτό χώρων σε σύγχρονες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Κατασκευή κτηρίου εξυπηρέτησης επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο του ανακτόρου των Αιγών

Το έργο «Κατασκευή κτηρίου εξυπηρέτησης επισκεπτών στον Αρχαιολογικό χώρο του Ανακτόρου των Αιγών» εντάχθηκε στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με προϋπολογισμό 290.160€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Το έργο αφορά στην κατασκευή κτηρίου για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών στη νέα είσοδο του Αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου των Αιγών (Βεργίνα) και στην αναβάθμιση του επιπέδου των προσφερόμενων εξυπηρετήσεων. Το κτήριο χωροθετείται κοντά στη νέα είσοδο του Α.Χ. σε φυσικά διαμορφωμένη κοιλότητα του εδάφους, έτσι ώστε να ενσωματώνεται στο φυσικό περιβάλλον. Η συνολική επιφάνεια του κτηρίου προβλέπεται να είναι 87 τ.μ. και θα διαθέτει στεγασμένο ημιυπαίθριο χώρο έκθεσης εποπτικού υλικού και προπλασμάτων, κυλικείο και χώρους υγιεινής. Μπροστά από το κτήριο υπάρχει στοά καλυμμένη με μεταλλική πέργκολα, ενώ ίδιας κατασκευής μεταλλικό στέγαστρο προστατεύει το διάδρομο πρόσβασης στους χώρους υγιεινής.

Το έργο είναι απαραίτητο για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες του χώρου στο πλαίσιο του έργου της συνολικής ανάδειξης της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών. Με την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών ο χώρος γίνεται ελκυστικός σε μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και ταυτόχρονα συμβάλλει στην ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας με βάση την πολιτιστική κληρονομιά.

Τα αναμενόμενα οφέλη προσδιορίζονται στην αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, την αύξηση της αποτελεσματικότητας της τοπικής υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ (ΕΦΑ Ημαθίας) ως προς τη διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου και την τόνωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Εικονικό Μουσείο "Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουμένη"

Το έργο «Εικονικό Μουσείο "Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουμένη» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με προϋπολογισμό 1.200.200€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Πρόκειται για μια διαδικτυακή πύλη που αποτελεί ένα «μουσείο χωρίς τοίχους» αφιερωμένο στη γνωστότερη μορφή της ελληνικής και -ίσως- της παγκόσμιας ιστορίας, το Μέγα Αλέξανδρο. Μέσω του διαδικτύου θα είναι προσιτό εν δυνάμει σε όλους τους Έλληνες, αλλά και σε εκατομμύρια επισκέπτες-θεατές από όλο τον κόσμο, στοχεύοντας να καταστεί διεθνώς ο βασικός άξονας αναφοράς για την προσέγγιση του θέματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους ειδικούς. Αυτό σκοπεύει να το επιτύχει ενσωματώνοντας σταδιακά όλο το δυνατό διαθέσιμο υλικό (αρχαιολογικά ευρήματα, ιστορικές πηγές, τοπογραφικές έρευνες κ.λπ.) και τα εκάστοτε νέα δεδομένα από τον χώρο της επιστημονικής έρευνας, αλλά και του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι. Θα είναι δίγλωσσο, με δυνατότητα επίσκεψης στην ελληνική και στην αγγλική εκδοχή του συνόλου των πληροφοριών που παρέχει, με τον ίδιο τρόπο και για τις δύο γλώσσες.

Η επίσκεψη στο ψηφιακό μουσείο θα περιλαμβάνει τρία επίπεδα πληροφόρησης, ώστε ο τρόπος παρουσίασης να προσαρμόζεται στο επίπεδο γνώσεων και γενικότερου ή ειδικότερου ενδιαφέροντος του επισκέπτη, και να δίνει τη δυνατότητα διάδρασης ώστε η πλοήγηση σε κάθε επίπεδο και μεταξύ επιπέδων πληροφόρησης να πραγματοποιείται κατ' επιλογήν του.

Στο πρώτο, εκτυλίσσεται σε ένα διαδραστικό βίντεο η ξενάγηση στο σύνολο του μουσείου, με συνεχή εικόνα-δράση και αφήγηση, περιλαμβάνοντας όλα τα ψηφιακά εκθέματα εν περιλήψει.

Στο δεύτερο επίπεδο, όπου ο επισκέπτης πηγαίνει κατά βούληση είτε από την έναρξη της πλοήγησης είτε σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της παρακολούθησης του πρώτου επιπέδου, θα υπάρχουν πλήρως ανεπτυγμένα 304 ψηφιακά εκθέματα, ενταγμένα σε επτά ψηφιακές αίθουσες. Κάθε ψηφιακό έκθεμα, θα παρουσιάζει σε βάθος ένα επιμέρους θέμα μέσω ενός συνόλου μέσων παρουσίασης (αφήγηση, κινηματογραφικές λήψεις, στατικές φωτογραφικές εικόνες, τρισδιάστατες ψηφιακές αναπαραστάσεις, animation, γραπτό κείμενο, μουσική και ήχους).

Στο τρίτο επίπεδο, θα βρίσκονται βιβλιοθήκες, κατάλογοι εικόνων και πραγματικών αντικειμένων, φωτογραφίες, σχέδια, λήμματα, κείμενα, πηγές, βιβλιογραφία, κάθε είδους πληροφορίες, σελίδες διαπιστευμένων χρηστών, όπου μπορούν να παρουσιάζουν αποτελέσματα έρευνας, ανασκαφών, άρθρα, ανακοινώσεις κ.τ.λ., διάφοροι σύνδεσμοι, fora συζητήσεων, διαδικτυακά παιχνίδια και εκπαιδευτικές δράσεις.

Παράλληλα, θα περιλαμβάνει έξι διαδραστικά παιχνίδια που θα δίνουν τη δυνατότητα εκμάθησης με ψυχαγωγικό τρόπο σε σχολικές ομάδες, είτε στο πλαίσιο συντονισμένης εκπαιδευτικής δράσης στο σχολείο, είτε ανεξάρτητα στο σπίτι, και αυτό προσαρμοσμένο από πλευράς τόσο γνωστικού επιπέδου όσο και τρόπου παρουσίασης ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν οι χρήστες.

Έκθεση κειμηλιαρχείου Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά

Το έργο «Έκθεση κειμηλιαρχείου Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 550.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Μέσω του έργου διαμορφώνεται μια πολύ σημαντική έκθεση, που θα γίνει αφετηρία για μια ουσιαστική περιήγηση στα βασικά συστατικά στοιχεία της χριστιανικής πίστης, παρουσιάζοντας παράλληλα την διαχρονικά ιδιαίτερη σημασία, τον πλούτο και την ακτινοβολία της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας. Έτσι το Κειμηλιαρχείο της Ιεράς Μονής Δοβρά μπορεί να αναδειχθεί σε έναν σημαντικό και ενδιαφέροντα πόλο, με διακριτό ρόλο στο μοναδικής σημασίας και ακτινοβολίας δίκτυο που συνιστά το λαμπρό μουσειακό και μνημειακό απόθεμα της Ημαθίας και της Μακεδονίας γενικότερα. Η μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη για την εν λόγω έκθεση πραγματοποιήθηκαν από την ΕΦΑ Ημαθίας.

Η δημιουργία έκθεσης εκκλησιαστικών κειμηλίων στην Μονή Παναγίας Δοβρά θα προσθέσει έναν πολύ σημαντικό πόλο προσέλκυσης επισκεπτών στη Βέροια και την Ημαθία, εμπλουτίζοντας τον διαχρονικό άξονα των πολιτιστικών διαδρομών της Κεντρικής Μακεδονίας με αποτέλεσμα την αύξηση των επισκεπτών και την παράταση του χρόνου παραμονής τους στην Ημαθία και την περιοχή. Παράλληλα θα συμβάλλει στην προσέλκυση ειδικής ομάδας επισκεπτών προσκυνηματικού τουρισμού, ενώ η μοναδικότητα των εκθεμάτων με την κατάλληλη προβολή θα δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο σημείο ενδιαφέροντος για κοινό και ειδικούς υπογραμμίζοντας το στοιχείο της μοναδικότητας της ταξιδιωτικής εμπειρίας στην περιοχή. Η νέα έκθεση θα συμβάλλει στην επιμόρφωση και την ψυχαγωγία των πολιτών της ΕΕ, αλλά και ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων. Με την αύξηση των επισκέψεων και διανυκτερεύσεων τουριστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνακόλουθα στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της.

Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας - Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο - Φάση Β΄

Το έργο «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας - Κεντρικό Μουσειακό Κτήριο - Φάση Β΄» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 4.044.200€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχους την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και τη Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων κα Πολιτιστικών Κτιρίων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Η παρούσα παρέμβαση θα καταστήσει λειτουργικό το κτήριο που έχει ήδη κατασκευαστεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, με διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, εκθέσεις στους ημιυπαίθριους χώρους, με διαμόρφωση και εξοπλισμό των εκθεσιακών χώρων, εργαστηρίων και αποθηκών, καθώς και την οργάνωση της εναρκτήριας έκθεσης "Αιγές, η πρώτη πόλη των Μακεδόνων, από τον Ηρακλή στον Μεγαλέξανδρο". Το γεγονός ότι ο βασικός εκθεσιακός χώρος προορίζεται για εναλλασσόμενες περιοδικές εκθέσεις συνιστά καινοτομία στο χώρο των αρχαιολογικών μουσείων. Το ίδιο και η συσχέτιση του μουσείου με τα δύο μεγάλα ψηφιακά έργα της ΕΦΑ Ημαθίας, το Ψηφιακό μουσείο "Μέγας Αλέξανδρος. από τις Αιγές στην Οικουμένη" και το "Δίκτυο ψηφιακής περιήγησης στο βασίλειο των αρχαίων Μακεδόνων" το περιεχόμενο των οποίων θα προβάλλεται στις οθόνες που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του μουσείου.

Η όλη φιλοσοφία του Πολυκεντρικού Μουσείου, από τις εκθέσεις μέχρι τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του, έχει ως στόχο την προστασία και ανάδειξη όλων των χαρακτηριστικών που συνθέτουν τη φυσιογνωμία και αποδίδουν ταυτότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας διαχρονικά. Τέτοια είναι πρωτίστως το πολιτιστικό απόθεμα όπως αποτυπώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα αλλά και τα οικολογικά της χαρακτηριστικά, η ποιότητα του φυσικού της περιβάλλοντος, τα χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος, τα λαογραφικά στοιχεία της και οι ιδιαίτερες δεξιότητες των κατοίκων της.

Το μουσείο θα συμβάλλει στην επιμόρφωση και την ψυχαγωγία των πολιτών της ΕΕ, αλλά και ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων. Η λειτουργία της μόνιμης και των περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου θα συμβάλλουν στην αύξηση των επισκέψεων και διανυκτερεύσεων τουριστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνακόλουθα στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της. Οι βελτιωμένες εγκαταστάσεις του μουσείου διασφαλίζουν την δυνατότητα πρόσβασης στο διαθέσιμο αρχαιολογικό υλικό σε ειδικούς επιστήμονες-μελετητές από όλο τον κόσμο.

Στερέωση, συντήρηση, ανάδειξη του πύργου του 14ου αιώνα και της βυζαντινής ακρόπολης της Βέροιας

Το έργο «Στερέωση, συντήρηση, ανάδειξη του πύργου του 14ου αιώνα και της βυζαντινής ακρόπολης της Βέροιας» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό 348.000€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του μεγάλου πύργου του 14ου αι. που βρίσκεται στην Πλατεία Ρακτιβάν, καθώς και σε παρεμβάσεις στερέωσης στο σύνολο της σωζόμενης βυζαντινής ακρόπολης, στη δημιουργία περιπάτου επισκεπτών και στην τοποθέτηση εποπτικού υλικού.

Η αποκατάσταση του σωζόμενου τμήματος της βυζαντινής ακρόπολης της Βέροιας, η οποία περιλαμβάνει τον υστεροβυζαντινό πύργο που οικοδομήθηκε στα χρόνια της κατάληψης της πόλης από τον Σέρβο ηγεμόνα Στέφανο Δουσάν στα μέσα του 14ου αι., και τμήμα του νότιου και δυτικού περιβόλου της, όπου διακρίνονται επάλληλες φάσεις ανακατασκευών και διατηρείται επίσης και μια στρατιωτική πυλίδα, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υστεροβυζαντινής οχυρωματικής. Το οχυρωματικό αυτό μνημείο, που αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο εκ των δύο που σύμφωνα με τις γραπτές πηγές υπήρχαν στην πόλη της Βέροιας, διατηρείται σε μια περιοχή που σημαίνεται από εξίσου σημαντικά για την ιστορία της Βέροιας μνημειακά σύνολα. Το τμήμα του σωζόμενου περιβόλου ορίζει την πόλη σε σχέση με την περίκλειστη εβραϊκή συνοικία της Μπαρμπούτας, ενώ εντός του περιβόλου κτίσθηκε στα τέλη του 19ου αι. το κτήριο του Διοικητηρίου της πόλης, σήμερα νεώτερο ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Σε οπτική επαφή και μικρή απόσταση από το σύνολο της βυζαντινής ακρόπολης, της εβραϊκής συνοικίας και του οθωμανικού κέντρου διοίκησης της πόλης, βρίσκονται επίσης το οθωμανικό τέμενος του Μεντρεσέ με τον υπαίθριο τόπο προσευχής και σύμφωνα με την παράδοση Βήμα του Αποστόλου Παύλου, και το παλαιό, άλλοτε οθωμανικό σχολείο της πόλης.

Στα οφέλη της υλοποίησης του έργου πέραν της ενίσχυσης του άξονα των μνημείων στην νότια είσοδο της Βέροιας και τη δημιουργία ενός αξιοζήλευτου μνημειακού δικτύου υποδοχής των επισκεπτών (Παλαιά Μητρόπολη της Βέροιας και διατηρητέες συνοικίες, με τα βυζαντινά παρεκκλήσια και το Βυζαντινό Μουσείο) συμπεριλαμβάνονται η παρεπόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας της πόλης και η αύξηση της απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού τόσο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου όσο και μετά την ολοκλήρωση του.

dyslexia centers

kyriazis

sidiropoulos

maiovis

studio 69