Ποιους υδρονομείς προσέλαβε ο δήμος Νάουσας

Στην πρόσληψη τεσσάρων υδρονομέων προχώρησε ο δήμος Νάουσας. Συγκεκριμένα προσέλαβε μέχρι 31/10 τους:

Για την Τοπική Κοινότητα Μαρίνας

1.Κερσενίδης Χρήστος

2. Μουρατίδης Αναστάσιος

Για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης

1. Πρόιος Πολύκαρπος

2. Κρέξης Ηλίας