Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» - Υποβολή αιτήσεων έως 21/3

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Πρόσκληση της Βιολογικής Γεωργίας.

Στόχος του προγράμματος Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.

Το πρόγραμμα αυτό χωρίζεται σε 2 δράσεις:

  • Υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής»
  • Υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής»

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες:

Μπρανιώτη Ελένη, Γεωπόνος ΑΠΘ – Μελετητής
Τηλ. 2331044255, 6978338621
Αριστοτέλους 246, Μακροχώρι