novart

meimaridis

super course

proteas

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή των βρεφών στο Δημοτικό Βρεφικό Σταθμό «Θ. Ζωγιοπούλου» Βέροιας

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των βρεφών στο Δημοτικό Βρεφικό Σταθμό «Θ. Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας, για την περίοδο 1-9-2020 έως 31-7-2021, ορίζεται η 25η Μαΐου 2020 και η ημερομηνία λήξης τους η 15η Ιουνίου 2020 και θα γίνονται ηλεκτρονικά (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή με φυσική παρουσία κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (23310 60940) στο γραφείο του Φορέα.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2020-2021

Σύμφωνα με τον «Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ Β΄4249/5-12-2017) η κατάθεση των αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαϊου έως 31 Μαϊου κάθε έτους και σε όλη την διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωναϊού και την αποφυγή ταλαιπωρίας των γονέων προτείνουμε η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφών-επανεγγραφών να οριστεί για την τρέχουσα και μόνο περίοδο από 25 Μαϊου έως 15 Ιουνίου και θα γίνονται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο γραφείο του Φορέα

Δικαίωμα εγγραφής στο Βρεφικό Σταθμό έχουν βρέφη ηλικίας από οκτώ (8) μηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς Σταθμούς νήπια από 2,5 ετών .Οι αιτήσεις θεωρούνται πλήρεις και μοριοδοτούνται εφόσον έχουν συμπληρωθεί και αξιολογηθεί τα δικαιολογητικά και πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς την ηλικία των βρεφών που φιλοξενούνται στο βρεφικό σταθμό επιλογής των γονέων. Αιτήσεις των οποίων τα στοιχεία δεν επαληθεύονται από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά ή δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά χαρακτηρίζονται ως ελλιπείς και δε μοριοδοτούνται.

Σε περίπτωση γονέων που επιθυμούν την επανεγγραφή του παιδιού τους οφείλουν να ακολουθήσουν τις τυπικές διαδικασίες που ορίζονται από τον Πρότυπο Κανονισμό

Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017).

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την εγγραφή των βρεφών στο Βρεφονηπιακό Σταθμό απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα .

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή /και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης και θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς μήνες πριν της ανακοίνωσης. Στις επανεγγραφές στη περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση αντί για το σχετικό δικαιολογητικό μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του γονέα που θα βεβαιώνει τη μη μεταβολή των στοιχείων της οικογενειακής κατάσταση.

3) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης. Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι αντίγραφο πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα. Ελεύθεροι Επαγγελματίες φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης πληρωμής ασφαλιστικού ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης απόδειξης παροχής υπηρεσιών όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία

δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

στ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2020 που αφορά εισοδήματα του 2019.

ζ) Υπεύθυνη Δήλωση γονέα

η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητα προϋπόθεση είναι η άδεια παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονέων και των τέκνων τους.

4. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Με το σύστημα μοριοδότησης διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα στον τρόπο κατάταξης και επιλογής των αιτήσεων και αποφεύγεται κάθε πιθανότητα αδικίας ή αλλοίωσης του κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού των Δημοτικών Σταθμών.

Η επιλογή των παιδιών που θα εγγραφούν την περίοδο 2020-2021 στο Βρεφονηπιακό Σταθμό « Θ. Ζωγιοπούλου» του Δήμου Βέροιας ,θα γίνει με κριτήρια βάσει μορίων που θα υπολογίζονται σύμφωνα με την οικογενειακή, οικονομική και εργασιακή κατάσταση της οικογένειας ως εξής:

Α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΑ

1. Μονογονεϊκή οικογένεια (παιδιά άγαμων γονέων ή γονέων που τελούν σε χηρεία ή διαζευγμένοι γονείς) 20
2. Στρατευμένος γονέας 20
3. Γονέας σπουδαστής ή φοιτητής 20
4. Οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος της ΑΜΕΑ (πατέρας-μητέρα-παιδιά) πάνω από 67% 20
5.Πολύτεκνη οικογένεια 20
6. Τρίτεκνη οικογένεια 10
6. Ένας γονέας με δελτίο ανεργίας 10
7. Δύο γονείς με δελτίο ανεργίας 20
8. Για κάθε ανήλικο παιδί της οικογένειας 5

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Εργαζόμενες μητέρες μισθωτές ΜΟΡΙΑ 50
2.Εργαζόμενες με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ ωρομίσθιες, αυτοαπασχολούμενες 40

3.Εργαζόμενος πατέρας 20

Γ.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΡΙΑ
1.Εισόδημα 0-12.000 30
2.Εισόδημα 12.001-25.000 20
3.Εισόδημα 25.001-45.000 10
4.Εισόδημα 45.001 και άνω 0

Δ.ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΟΥ ΜΟΡΙΑ
1.Επανεγγραφή νηπίων-βρεφών 80

Σε περίπτωση ισοψηφίας στα μόρια, κριτήριο επιλογής είναι:
α)ο αριθμός των παιδιών
β) το οικογενειακό εισόδημα

vasilikos

dyslexia centers

kyriazis

sidiropoulos

maiovis

studio 69